Social Media Marketing All-in...

Jan Zimmerman Author
Deborah Ng Author
(2017)

Social Media Marketing All-in...

Jan Zimmerman Author
Deborah Ng Author
(2012)

Social Media Marketing All-in...

Jan Zimmerman Author
Deborah Ng Author
(2015)

Facebook Marketing All-in-One...

Andrea Vahl Author
John Haydon Author
(2014)

Web Marketing for Dummies

Jan Zimmerman Author
(2011)

Social Media Marketing For...

Dummies (Series)

Jan Zimmerman Author
Doug Sahlin Author
(2010)

Web Marketing For Dummies®

Dummies (Series)

Jan Zimmerman Author
(2009)

Marketing on the Internet

Jan Zimmerman Author
(2002)

Marketing on the Internet

Jan Zimmerman Author
(2002)

Social Media Marketing All-in...

Jan Zimmerman Author
Deborah Ng Author
(2020)

Social Media Marketing All-in...

Michelle Krasniak Author
Jan Zimmerman Author
(2021)